test

همه چيز درمورد مکعب داده (Data Cube) و OLAP با مثال عملي 490 تعداد نمایش مکعب داده يا OLAP چيست؟ نوع پایگاه داده ای که تراکنش ها را ذخیره می کند، OLTP یا پردازش تراکنش آنلاین نامیده می شود و برای عملیات ساده مانند درج ، به روز رسانی یا حذف یک مورد کاملاً مناسب […]